Một số khái niệm về hình chóp có thể bạn chưa biết

3 Tháng Mười Một, 2023 0 hiep10

Hình chóp là gì? Có những dạng hình chóp nào? Nếu bạn đang muốn tìm thêm các loại hình chóp và thông tin liên quan thì có thể tham khảo một vài khái niệm của hình chóp trong bài viết dưới đây nhé!

Hình chóp là gì?

Nếu bạn chưa rõ định nghĩa và một số khái niệm phổ biến của hình chóp thì có thể tham khảo thông tin dưới đây:

Định nghĩa

Hình chóp là một loại hình không gian có một mặt đáy là một đa giác và các mặt bên là các tam giác đều có chung một đỉnh. Hình chóp có thể được phân loại theo hình dạng của mặt đáy và số cạnh của hình chóp.

hình chóp là gì

Bạn có hiểu hình chóp là gì hay không?

Một số khái niệm khác của hình chóp

Bên cạnh định nghĩa thì dưới đây là một số khái niệm khác liên quan đến hình chóp có thể bạn quan tâm:

Giác mạc hình chóp là gì?

Giác mạc hình chóp là tập hợp các điểm thuộc các cạnh của hình chóp. Giác mạc hình chóp có thể được vẽ bằng cách nối các điểm trên các cạnh của hình chóp theo thứ tự.

Hình chiếu cạnh của hình chóp đều là hình gì?

Hình chiếu cạnh của hình chóp đều là hình vuông hoặc hình chữ nhật, tùy thuộc vào góc giữa hai cạnh liền kề của mặt đáy. Hình chiếu cạnh của hình chóp đều có diện tích bằng tích của hai cạnh liền kề của mặt đáy.

Trung đoạn của hình chóp đều là gì?

Trung đoạn của hình chóp đều là đoạn thẳng nối giữa trung điểm của hai cạnh không liền kề của mặt đáy. Trung đoạn của hình chóp đều có chiều dài bằng nhau và song song với nhau.

Thiết diện của hình chóp là gì?

Thiết diện của hình chóp là phần không gian được cắt bởi một mặt phẳng qua hình chóp. Thiết diện của hình chóp có thể có nhiều hình dạng khác nhau, như tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác, hoặc thậm chí không có thiết diện.

Hình chóp đều là gì?

Hình chóp đều là một loại hình chóp có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau. Kim tự tháp là một trong những dạng hình chóp này. Hình chóp đều có các sẽ mang các tính chất như là: 

 • Mặt đáy là một đa giác đều.
 • Mặt bên là tam giác cân.
 • Các cạnh bên bằng nhau và vuông góc với mặt phẳng của mặt đáy
 • Đường cao từ đỉnh xuống mặt phẳng của mặt đáy trùng với trung tâm của mặt đáy
 • Các góc giữa hai mặt bên liền kề bằng nhau
 • Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp có công thức đơn giản
hình chóp đều là gì

Bạn đã biết kim tự tháp ai cập thuộc dạng hình chóp là gì chưa?

Hình chóp tứ giác là gì? Hình chóp tứ giác đều là gì?

Hình chóp tứ giác là một loại hình chóp có mặt đáy là một tứ giác. Hình chóp tứ giác có thể có nhiều hình dạng khác nhau, như hình chóp vuông, hình chóp lệch, hình chóp thang, hình chóp cầu, v.v. Đối với hình chóp tứ giác đều thì đây là loại hình chóp đều có mặt đáy là một hình vuông. Hình chóp tứ giác sẽ mang các tính chất gồm:

 • Có tất cả 8 cạnh bằng nhau.
 • Có tất cả 4 góc giữa các cạnh bên và đáy bằng 54.74 độ.
 • Có diện tích xung quanh bằng 2 lần diện tích đáy.
 • Có thể tích bằng một phần ba lần bình phương cạnh đáy nhân với chiều cao.

Hình chóp tam giác đều là gì?

Hình chóp tam giác đều là một loại hình chóp đều có mặt đáy là một tam giác đều. Dưới đây là tính chất của hình chóp tứ giác đều có thể bạn chưa biết.

 • Các cạnh bên bằng nhau và bằng nửa cạnh của mặt đáy
 • Các góc giữa hai mặt bên liền kề bằng 60 độ
 • Diện tích xung quanh bằng tích của cạnh bên và chu vi của mặt đáy
 • Thể tích bằng một phần ba tích của diện tích mặt đáy và chiều cao

Hình chóp cụt là gì?

Hình chóp cụt là một loại hình không gian được tạo ra bằng cách cắt một phần của hình chóp bởi một mặt phẳng song song với đáy. Hình chóp cụt có hai đáy là hai đa giác có các cạnh tương ứng song song và tỉ số bằng nhau.

hình chóp cụt đều là gì

Ví dụ về một hình chóp cụt

Các mặt bên của hình chóp cụt có dạng hình thang, đồng thời các đường thẳng chứa các cạnh bên sẽ đồng quy tại một điểm. Hình chóp cụt có thể có nhiều dạng khác nhau, tùy thuộc vào hình dạng của đáy và mặt phẳng cắt. Một số loại hình chóp cụt phổ biến là:

 • Hình chóp cụt đều: Là hình chóp cụt được tạo ra từ hình chóp đều, có đáy là một đa giác đều và các tam giác bên là các tam giác cân có góc ở đỉnh bằng nhau.
 • Hình chóp cụt tam giác: Dạng hình chóp cụt này sẽ có đáy là một tam giác. Các mặt bên của hình chóp cụt tam giác là các hình thang có hai cạnh đối diện song song.

Bài viết liên quan