P là gì trong vật lý?

24 Tháng Năm, 2022 0 Tuong Nguyen

Trong các môn học tự nhiên có rất nhiều ký hiệu viết tắt để chỉ các khái niệm khác nhau. Giúp cho việc vận dụng trong các thông thức được tối giản đi. Trong vật lý, chúng ta thường hay bắt gặp đại lượng P. Đây là đại lượng gì? P là gì trong vật lý? Sẽ được chúng tôi giải đáp với bạn đọc cụ thể ở bài viết sau.

P là gì trong Vật Lý?

P là gì trong Vật Lý?

P là gì trong Vật Lý?

Trong môn Vật lý P là đại diện cho áp suất. Đây là từ viết tắt của từ Tiếng Anh Pressure. Áp suất được định nghĩa là độ lớn của một lực áp dụng lên một đơn vị diện tích. Áp lực này tác dụng theo chiều vuông góc với bề mặt của một vật, được tạo ra khi có một lực tác động lớn.

P trong nhiều trường hợp còn đại diện cho trọng lượng, liên quan tới lực hút từ trường của trái đất. 

Khi sử dụng trong các công thức, P có đơn vị là N (Newton)

Đơn vị tính áp suất P là gì?

Đơn vị tính áp suất P là gì?

Đơn vị tính áp suất P là gì?

Ngoài đơn vị là Newton ở trên, người ta còn tính áp suất trên đơn vị mét vuông, ký hiệu là N/m2. Trên thế giới còn có một số đơn vị tính áp suất khác là: Pa (Pascal), PSI, Bar, mmHg, atm (atmosphere),…

Công thức tính P

Công thức tính trọng lượng riêng là: P = 10 x m (m là khối lượng, có đơn vị là kg)

Ngoài ra P còn được tính là: P = F/S

Trong đó:

  • P là áp suất (đơn vị là N/m2, Pa, Bar,…)
  • F là áp lực nén trên bề mặt bị ép (đơn vị là N)
  • S là diện tích bề mặt tiếp xúc (đơn vị là m2,…)

Ví dụ bài tập về P trong thực tiễn

Một vài ví dụ về bài tập tính P trong thực tiễn cuộc sống:

Bài 1: Sử dụng một bao cát nặng 80kg đặt lên một bàn đỡ có 4 chân khối lượng là 5 kg. Diện tích tiếp xúc của mỗi chân bàn so với mặt đất là 10cm2. Hãy tính áp suất của các chân ghế đang tác động lên mặt đất?

Trả lời:

Trọng lượng của bao cát là: P1 = 10 x m1 = 10 x 80 = 800 N

Trọng lượng của bàn bốn chân là: P2 = 10 x m2 = 10 x 5 = 50 N

Ta có diện tích tiếp xúc của 4 chân bàn với mặt đất là:

S = 4 x 10 cm2 = 4 x 0,001 m2 = 0,004 m2

Ta có tổng trọng lượng tác dụng lên mặt đất:

F = P1 + P2 = 800 + 50 =  850 N

Áp suất tác động lên các chân bàn là:

P = F / S = 850 / 0,004 = 212500 (N/m2)

Bài 2: Cho giả thuyết một áp lực nặng 1000N tác động với áp suất lên tới 4000N/m2 thì diện tích bị ép chặt là bao nhiêu?

Trả lời:

Vậy diện tích bị ép có độ lớn là:

S = F / P = 1000 / 4000 = 0,25 m2

Bài 3: Một xe container có tổng trọng lượng vào 30000 N. Áp suất mà xe tác động lên mặt đường là bao nhiêu? Biết rằng diện tích tiếp xúc của các lốp xe với mặt đất là 150dm2. So với với áp suất của một người bình thường nặng 50kg và có diện tích tiếp xúc của hai bàn chân là 200cm2.

Trả lời:

Ta có áp suất của xe container lên mặt đường là:

P1 = F1 / S1=  30000 / 1,5 = 20000 (N/m2)

Áp lực của một người bình thường lên mặt đất là:

F2 = 10 x 50 = 500 (N)

P2 = F2 / S2 = 500 / 0,02 = 25000 (N/m2)

Ta thấy 20000 < 25000 suy ra P1 < P2

Vậy tính ra áp suất của người đặt chân lên đất lớn hơn áp suất của container đối với mặt đường.

Các thông tin phía trên đã giải thích cụ thể cho bạn đọc về P là gì trong vật lý. Đây là đại lượng vô cùng quen thuộc xuất hiện nhiều trong các công thức tính toán. Nắm vững cơ bản về P để thực hành và vận dụng linh hoạt hơn bạn nhé.

Bài viết liên quan